kan paraziti Arşivi

Köpeklerde Babeziyozis, Kan Paraziti

Köpeklerde Babeziyozis, Kan Paraziti

Köpeklerde Babeziyozis, Kan Paraziti

Köpeklerde Babeziyozis, Kan Paraziti

Dünyada yaygın olarak görülen keneler tarafından bulaştırılan kan hücrelerinin yıkımlanmasıyla seyreden kan parazitidir. Köpeklerde etken Babesia canis ve Babesia canis rossidir, kedilerde ise babesia felis tarafından oluşturulur hastalık. Dermecentor türü kene tarafından bulaşma gerçekleşir. Kenelerin enfekte eritrositleri alması sonucu kenenin vücudunda üremeler gerçekleşir. Etken artık kenenin salyasındadır. Kene köpeği ısırdığı zaman salyasında ki etken kan yoluyla köpeğin eritrositleriyle birleşir ve eritrositler yıkımlanmaya başlar ve neticesinde de anemi tablosu ortaya çıkar.

Klinik bulgular ilk başlangıçta hafif olarak görülür ve normal bir kansızlığı andırır. Hastalarda orta ve şiddetli derecede anemiler görülmektedir. İlk başta eritrositler hemoliz sonucu yıkımlanırlar ve halsizlik görülür. Hastalarda aynı zamanda yüksek ateş, iştahsızlık, depresyon ve mukozalarda solgunluk bir diğer akut klinik belirtidir. İlerlemiş olgularda sarılık ve dalak büyümesi, ağırlık kaybı, ateş, karaciğer ve lenf nodüllerinde büyümeler ve yetmezlikleri görülmektedir. Tanı için bu klinik belirtilerin görüldüğü hastalarda veya yoğun ormanlık bölgelerinde yaşayan kedi ve köpeklerde kan parazitinin olma ihtimali düşünülerek 6 ayda 1  kan paraziti testinin yapılması önerilmektedir.

Babesia teşhisi koyulmuş hayvanın yoğun bir tedavi prosedürü bulunmaktadır. Bunun için kan paraziti ile savaşan ilaçlar ve kan yapımını uyaran vitaminler eklenebilir. Ağırlaşan ve kan değerlerinin düştüğü durumlarda kan naklide denenebilir.

LYME HASTALIĞI

Ixodes türü kenelerin ısırması sonucu bulaşabilen bakteriyel bir enfeksiyondur. Keneler etkeni taşıyan kuşlardan alır ve hastalığı bulaştırmak için konağa tutunur. Tutunmuş olduğu konakta 48-55 saatten fazla yapışık kaldı ise etkeni konağa bulaştırır.

Köpeklerde etkeni aldıktan sonra etkene karşı bir enfeksiyon şekillenir. Etkeni aldıktan 2-3 ay sonra birkaç eklemde şişlik dikkat çeker. Sonrasında ara ara yükselip düşen bir ateş ve lenf yumrularında şişlik ve büyüme dikkati çeker.  Etken kan yoluyla tüm vücuda yayılır ve böbrekleri de harap eder.  Tanı ve teşhis için klinik semptomlar dikkat çeker ama yoğun ormanlık ortamda ve kene popülasyonu görülen bölgelerde hastalıktan şüphelenilir.

Tedavi için Veteriner Hekimin belirlediği uygun antibiyotik 1 ay kadar kullanılmalıdır. Takviye olarak kan yapımını destekleyen uygun köpek vitaminleri kullanılmalıdır. Ayrıca beslenmeye oldukça dikkat edilmelidir. Profesyonel seri bir köpek kuru maması ile vücut iyice desteklenmelidir.

Veteriner Hekim Mehmet KOÇ

Kedi ve Köpeklerde Anaplasmosis (Kan Paraziti)

kediköpekkene

kediköpekkene

Kedi ve Köpeklerde  (Kan Paraziti)

Keneler taşımış oldukları virüs bakteri ve parazitler ile bir çok enfeksiyonu neden olurlar. Kedi  ve köpeklerden neden oldukları enfeksiyonlar arasında anaplasmosis gibi (zoonoz)insanlara bulaşabilen hastalıklarda mevcuttur. Ateş ve genel huzursuzlukla karakterize olan seyrek rastlanan anaplasmosis kedi ve köpekler de görüldüğü gibi insanlarda da izlenebilen hastalıklar arasında yerini almaktadır. Çoğunlukla klinik belirti göstermeyen formda izlenen anaplasmosis.  Birçok semptoma da neden olarak tehlikelere yol açabilir. Subklinik(klinik belirti göstermeyen)  izlenen anaplasmosis de önemli olan teşhis edilebilmesidir.  Teşhis edilerek tedavi edilmesi kedi ve köpeklere sağlıklı bir yaşam olanağı sağlayacaktır. Bu nedenle veteriner hekimlerin yapacağı düzenli kontroller oldukça önemlidir. Anaplasmosis kan hücrelerine tutunarak yaşar bu nedenle teşhisinde kan testinin önemi büyüktür.

Anaplasmosis kediler köpekler ve insanlar da dahil olmak üzere birçok memeli türünü enfekte edebilir ancak hayvanların arasında aktarılması için kene ve ara konakçıya ihtiyaç duyar. Anaplasma genellikle ixodes ailesinden olan bir kenenin ısırmasıyla gözlenir. Diğer bulaşmalar veteriner hekim tarafından kan alırken enfekte hayvan ile temas eden materyallerin kullanılması sonucu  görülen bulaşmalardır. Son olarak kan emen uçucu sineklerin de hastalığı bulaştıdıkları ortaya konmuştur.

Anaplasmanın neden oldu anaplasmosis Köpeklerde genellikle klinik semptom göstermeden vücudu etkiler. Vücutta çoğalma süresi 2-4  hafta arasında değişir. Klinik semptomlar gösteren bir anaplasmosis de hastada  bitkinlik iştahsızlık, kilo kaybı, yüksek ateş, diyare ve kusma ile başlar kısa sürede ortaya çıkan çok şiddetli annemi nedeni ile genel durum bozulur. Tedaviye geç kalınmış vakalarda ise solunum zorlukları nörolojik bozukluklar eklemlerde ağrı ve şişlikler göz hastalıkları görülmektedir. Anaplasmosis eritrositleri enfekte eder ve onları yıkımlar. Böylelikle şiddetli anemiler bu safhada daha belirgin olarak görülebilir. Veteriner hazır preparatlarda direk kan testi ile 10 dakika da anaplazma varlığı tespit edilebilmektedir.

Tedavide Veteriner hekiminizin belirleyeceği uygun antiboyitk ile doğru sonuçları almanız mümkündür. Gözlemlenen tedavilerde 24-48 saat içerisinde hastalarda iyileşme de önemli yol kat edildiği görülmüştür. Ayrıca semptomatik tedaviler ile de hastanın genel durumu iyi hale getirilmesi tedavinin geleceği açısından önem taşır.

Alınabilecek önlemler ile anaplasmosisin önüne geçilebilir. Kedi ve köpeklerin iç ve dış paraziti tedavilerini düzenli olarak yaptırılması esastır . Ayrıca piyasada bulunan kedi ve köpekler için büyük kolaylık sağlayan pire ve kene tasmaları önemli derecede koruyculuk sağlamaktadır.

Veteriner Hekim Mehmet KOÇ