Köpeklerin Enerji Gereksinimleri

Köpeklerin Enerji Gereksinimleri

Köpeklerin Enerji Gereksinimleri

Köpeklerin Enerji Gereksinimleri

Köpeklerde enerji gereksinimleri yapmış oldukları işe göre farklılık göstermektedir. Örneğin bekçi köpekleri, kutup bölgelerinde kızak çeken köpekler, koyun sürüsü güden köpekler ile ev içerisinde yaşayan köpekler arasında enerji gereksinimi farklılıkları vardır. Çalışma sırasında artan enerji gereksinimi birkaç faktöre bağlıdır Aktivitenin süresi aktivitenin yoğunluğu ve çevre ısısına bağlıdır. Köpeğinizin günde 5 kilometre egzersiz yapması günlük enerji ihtiyacını %10 arttırmaktadır.

Yoğun egzersiz öncesi kasların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için glukojen yüklemesine gerek vardır. Yapılan egzersiz ile ihtiyaç duyulan miktarı dikkate alındığında hayvanlar 2 gruba ayrılır. İlk gruptakiler kısa sürede yoğun aktivite gösteren köpeklerdir. Grey hound (Yarış)köpekleri bunlara örnektir. Yarış sırasında kas lifleri bir makinanın dişlisi gibi sık ve süratli kasılıp gevşerler. Bu esnada hızlı bir şekilde enerji temin edebilmek için glikoza yağlardan daha fazla ve öncelikle gereksinim vardır. Bu tip yoğun egzersiz şartlarında çalışan köpeklerde karbonhidrat düzeyi yüksek tutulmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

İkinci grupta ise daha uzun sürede ve olumsuz çevre koşullarında çalıştırılan köpeklerin gereksinimlerini hesaplamak vardır. Kızak çeken  karda buzda çalıştırılan bu hayvanların ekstra enerji gereksinimleri yalnız kas aktiviteleri için değil aynı zamanda vücut ısılarını koruyabilmek ve devamlı devamını getirebilmek için de gereklidir. Bu durumda başlıca enerji kaynağını yağlar oluşturur ve yağ asitlerinin aerobik oksidasyonuyla enerji sağlanır. Doğal olarak böyle zor koşullarda uzun süre aktivite gösteren hayvanlar için diyetler hazırlanırken gereksinimini karşılamak için karbonhidratlara değil yağlara daha fazla yer verilir.

Bu sırada diyetteki ekstra enerjiye karşılık olarak protein düzeyinin de artırılması gerekmektedir yoğun aktivite gösteren hayvanların vitamin ve mineral madde gereksinimlerine ilişkin bilgiler sınırlıdır ama yine de vitamin mineral oranlarının son derece yüksek olması gerektiği düşünülmektedir bununla birlikte yüksek aktivite sırasında öncelikle oksijen ona bağlı olarak da hemoglobin ve dolayısıyla da demir gereksinimi artmaktadır iyi bir kas aktivitesi içinde selenyum ve ev vitamini ihtiyaç vardır bu nedenle yoğun aktivite beklenilen hayvanların kuru mamalarında demirin yanında selenyum ve e vitamininde yüksek düzeylerde olması beklenmektedir .

Köpeklere yoğun çalışma öncesi az miktarda kuru mama verilir böylece midenin şişkinlik yapması ve çalışmalara engel olması önlenmektedir. Yemin geri kalan kısmı ise dinlenme periyoduna geçildiği zaman verilir kuru Mamalar lezzetli konsantre sindirilebilirlik oranı yüksek ve dengeli bir biçimde hazırlanmış olan kaliteli profesyonel seri  köpek Kuru maması kullanılmalıdır. Bu tür hayvanlara yalnız dinlenmeleri sırasında değil yoğun çalışma temposu arasında da su içme fırsatı tanınmalıdır.

Veteriner Hekim Mehmet KOÇ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.