Guinea pig ile hamster sıklıkla karıştırılan iki canlıdır. Aynı soydan gelen bu iki sevimli canlı görünüm olarak birbirini anımsatır.