Besin değeri olmayan farklı şekil ve tatlarda olan maddelerin ağız yoluyla alınması kaprofaij olarak adlandırılır.  Daha çok köpeklerde rastlanılan bu alışkanlık şüphesiz istenmeyen bir durumdur. Gıda dışı yabancı bir nesnenin yenmesi bir takım sindirim problemlerine neden olur.