Kuşların Beslenme Özellikleri

kuşlar

kuşlar

Kuşların Beslenme Özellikleri

 

Kuşlar yüksek enerjili metabolizmaya sahip olduğu için düzenli olarak beslenmelidirt ve gaga kuşun beslenmesinde önemli bir rol oynar. Beslenme şekli ve besin tercihi kuşun sahip olduğu gaga şekli ile doğrudan ilişkilidir. Kuşun gagası dört temel bölgeden oluşur. Bunlar üst çene, alt çene, alt çene kasları, gagayı örten boynuzsu örtü. Kuşlarda gelişmiş çene kasları kuşun ısırmasını ve gagasını doğru şekilde kullanmasına olanak sağlar. Gagaların dış yüzeyi kemiksi bir örtü ile kaplıdır. Gaga kenarları oldukça sivri olup bazı kuşlarda gaga kenarlarında kesmeye ve öğütmeye yardım edecek keskin çıkıntılar mevcuttur. Bununla birlikte kuşun gagası çok sert değildir, özellikle uç kısımları esnektir ve az da olsa bükelebilmektedir. Üst gaga oldukça yassıdır ve beyinle bağlandığı bölgelerde boşluklar bulunur.  Bu boşluklar sert cisimlere ve yüzeylere vurması  sonucu darbenin beyne etkisini azalmaktadır. Özelleşmiş oldukça ilginç bir gaga yapısı Flamingo’larda görülür. Bu kuşların kısmen ve iri gagası öne doğru bükük durumdadır. Gagada alt çene oldukça büyük bunun içindeki dil üzerinde geriye dönük dikenler mevcuttur. Flamingo gagasını su içine veya dip çamuru içine sokarak suyu dip çamurunu ağzına alır ve gagayı kapatır. Oluşan basınçla su gaga kenarındaki saçak benzeri uzantılardan süzülürken su veya çamur içindeki omurgasız organizmalar gaga içinde kalır ve dikenli dil yardımıyla yutulur.  Diğer ilginç gaga yapısı çaprazgaga kuşlarında vardır. Bu kuşun gagası çapraz olarak üst üste binmiş durumdadır ve bu gaga yardımıyla çok sert çam kozalaklarını kesip içindeki tohumu çıkartabilirler.

Nektar yiyen kuşlar ince uzun bir gagaya sahiptir. Ayrıca bunların dilleri de özelleşmiş olup bu kuşlarda diller  tüplü bir yapı gösterir, bu sayede çiçeklerdeki nektar emilebilir.  Ağaçkakanlarda uzun sivri ancak güçlü bir gaga vardır. Ağaç gövdesinde dolaşan Ağaçkakan sivri ucunu sert bir şekilde ağacın gövdesine vurur. Gelen sese bağlı olarak ağaç kabuğunun altında herhangi bir tırtılın açtığı galerinin bulunup bulunmadığını anlar. Eğer kabuğun altında tırtıl galerisi varsa burayı delerek tırtılı bulup ince uzun gagasıyla tırtılı bulup yer. Bunlar dışında etçil beslenen kuşların üst gagalarının uç kısmı aşağıya kıvrık ve alt çeneye göre daha uzundur. Bu sayede etten parça kopartılması, ölmüş hayvanların sert dillerinin parçalanması, kemik üzerinde kalmış etlerin sıyrılması olanaklı olur.

Veteriner Hekim Mehmet KOÇ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.