Her canlı yaşamını devam ettirebilmek için kendisine uygun gıdalar ile beslenmek durumundadır. Yani insanlar gibi tüm evciller de doğru besinleri alarak hayatta kalır ve sağlıklı bir ömür yaşayabilirler.